Aplicació del sistema de generació d'energia fotovoltaica